הרשמה לשנת הלימודים תשע"ה

צולם ב31.8.2019 – יום לפני פתיחת בית הספר לראשנה 

בשעה טובה ומוצלחת, בימים אלו נבנה משכן הקבע של בית ספרנו. בשנת הלימודים הבאה נפתח את שעיריו של בית הספר במבנה קבע שעוצב בקפידה תוך מחשבה על צרכי  הילדים, כמו גם המבוגרים, מתוך רצון להגשים חלומות  וראייה חינוכית שרואה קודם כל את הילדים. 

התחלנו, לפני 5 שנים,  משניים הייבילים וחצי וצמחנו שנה אחר שנה. נמשיך לצמוח גם בשנים הבאות.