רב גילאיות

בבית ספרנו לומדים בתלתונים.
תלתון צעיר - כיתה א' - ג' ותלתון ממשיך ד' - ו'

בבית ספרינו שני תלתונים צעירים: דולפין וקוואלה ושני תלתונים ממשיכים: פניקס ופנדה.  בהם לומדים בימים אלו כיתות ד' וה'.
בשנת הלימודים הבאה ימשיך לצמוח בית הספר והתלתון הממשיך יהיה לראשונה שלם עם ילדים מכל קבוצת גיל: ד' – ו' .
בימים אלו בית ספרנו עובר תהליך בינוי לקראת הקמתו של מבנה הקבע שיפתח בספטמבר 2023. 

בכל כיתה לומדים בין 12-14 תלמידים מכל קבוצת גיל,. כ- 39-ילדים בכיתה: 13 בכיתה א', 13 בכיתה ב' ו- 13 בכיתה ג'.
בסוף כל שנה בוגרי התלתון  הצעיר עוברים לתלתון הממשיך וקבוצה חדשה של "מצטרפים", ילדי כיתה א', מתצטרפת לתלתון הצעיר.

בכל כיתה בזמן מעגל העבודה נמצאות שתי מורות מובילות וכן אנשי צוות נוספים אשר נותנים מענה לילדים ומקנים חומרי למידה חדשים.   

הלמידה במודל של כיתות רב גילאיות – תלתונים, מהווה מאפיין יסוד של החינוך המונטסורי. 

הרעיון מבוסס על תקופה ההתפתחות התלת שנתית שהאדם חווה מרגע לידתו , אותה זיהתה והגדירה ד"ר מריה מונטסורי.

מתצפיות שערכה מונטסורי נראה כי ילדים לומדים באופן האפקטיבי ביותר מילדים אחרים וכן כאשר הם מלמדים ילדים אחרים. 

מכאן, הכיתות הרב-גילאיות מאפשרות לילדים ללמד ילדים צעירים יותר וליהנות מלמידה פוריה מאוד.

כמו כן, ניכר כי העיקרון הרב-גילאי מאפשר לכל ילד ולילדה להתקדם בקצב אישי, ללא תחרות וללא השוואה לגיל הכרונולוגי ולמסגרת הכיתה החד-גילאית.

בכל שנה שעוברת ההרכב ההטרוגני של הכיתה משתנה, כך שלכל ילד וילדה הזדמנות לחוויה חדשה באינטראקציות חברתיות ובהלך רוח שהוא מביא לכיתה. 

בבית ספרנו:

כיתת דולפין

תלתון צעיר א'-ג'

כיתת קוואלה

תלתון צעיר א'-ג'

כיתת פניקס

תלתון ממשיך (צומח) ד'-ה'

כיתת פנדה

תלתון ממשיך (צומח) ד'-ה'